Phim Kinh Dị

 • Bán Đảo Peninsula

  Bán Đảo Peninsula
  Bluray 2020 View Movie
 • Chơi Hay Chết?

  Chơi Hay Chết?
  Bluray 2018 View Movie
 • Thế Chiến Z

  Thế Chiến Z
  Bluray 2013 View Movie
 • Mẹ Ma Than Khóc La Llorona

  Mẹ Ma Than Khóc La Llorona
  Bluray 2019 View Movie
 • Chuyện Kinh Dị Lúc Nữa Đêm

  Chuyện Kinh Dị Lúc Nữa Đêm
  Bluray 2019 View Movie
 • Trò Chơi Giết Người

  Trò Chơi Giết Người
  Bluray 2019 View Movie
 • Vùng Đất Quỷ Dữ 4: Kiếp Sau

  Vùng Đất Quỷ Dữ 4: Kiếp Sau
  Bluray 2010 View Movie
 • Vùng Đất Quỷ Dữ 6: Hồi Cuối

  Vùng Đất Quỷ Dữ 6: Hồi Cuối
  2016 View Movie
 • Vùng Đất Quỷ Dữ 5: Báo Thù

  Vùng Đất Quỷ Dữ 5: Báo Thù
  Bluray 2012 View Movie
 • Vùng Đất Quỷ Dữ 3: Tuyệt Diệt

  Vùng Đất Quỷ Dữ 3: Tuyệt Diệt
  Bluray 2007 View Movie